• 06 11 085 951
| |

Topdogtraining

TOPDOGTRAINING

Topdogtraining is een training waarin je leert om voor jezelf op te komen, je grenzen aan te geven en ook hoe je met anderen om kan gaan. Dit leer je niet door te praten, maar door juist te doen. Je leert dit door hondengedrag te begrijpen en door dit toe te passen tijdens het trainen van honden. Honden lijken veel op mensen en zijn ook nog eens supereerlijk. Ze oordelen niet over je, maar reageren vooral op je lichaamstaal, stemgebruik en op je uitstraling. Als jij niet duidelijk bent, begrijpen ze niet wat ze moeten doen en zullen dit aan jou duidelijk maken door allerlei signalen te laten zien, zodat je weet hoe je het anders kan doen. Je doet veel succeservaringen op! Deze manier van trainen is erg leuk, we hebben lol en ondertussen leer je ontzettend veel over jezelf!

LEREN DOOR DOEN

De training bestaat uit 12 sessies. We beginnen met een kennismaking, waarin je aangeeft wat je wil leren. Daarna is er de kennismaking met de hond. Je leert de hondentaal en je leert hoe jij je het beste kan gedragen zodat de hond jou als een goede begeleider ziet en voor je wil werken. We hebben een paar afspraken binnen, maar gaan al snel naar buiten om te oefenen. Na 5 sessies gaan we in gesprek met jou, je ouders of andere mensen die jou ook helpen om te luisteren naar je ervaringen met de hond en of je veranderingen merkt in je gedrag. We spreken af waar je de volgende sessies aan wil werken en na de laatste sessie horen we graag van je wat je hebt geleerd en hoe je het hebt ervaren.

UITGEBREIDE UITLEG TOPDOGTRAINING

De Topdog hondenSOVAtraining is een hulpverleningsmodule waarbij een hond wordt ingezet als co-trainer. De training is ontwikkeld naar voorbeelden uit het Animal Assisted Therapy (AAT) model  en is  vooral geschikt voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met problemen op het gebied van zelfvertrouwen, zelfbeheersing en weerbaarheid. Topdog hondenSOVAtraining is ontwikkeld in een samenwerking van Orthopsychiatrie (een samenwerking GGNet en Lindenhout Zutphen), Lindenhout regio Achterhoek en hondenadviesbureau Mens & Hond Consultancy.

Algemene doelstelling van de module TOPDOG is het samenbrengen van mens en dier in een proces van vooruitgang en het voor de cliënt inzichtelijk maken van het verband tussen het eigen gedrag en de weerslag hiervan op het gedrag van de hond, door middel van feedback en spiegeling van de eigen houding en gedrag. Gedragstherapeutische principes worden aangeleerd en toegepast door het aan- en afleren van gewenst en ongewenst gedrag. Door dit inzicht en door het aanbieden van gedragsoefeningen wordt meer controle verkregen op de gedragskeuzes. Daarnaast dient de module ter vergroting van het observatievermogen, het afstemmen op de ander, zelfcontrole en in het algemeen het vergroten van het zelfvertrouwen door middel van het opdoen van succeservaringen.

Omdat de module bedoeld is voor jongeren met verschillende problematieken, zullen de jongeren binnen de module individuele doelen aandragen die zij willen bereiken. De module kan tenslotte ook als doel hebben de weerstand van de jongere tegen verdere hulpverlening te verminderen.

DE MODULE WORDT INGEZET ALS

 • Sociale vaardigheidstraining
 • Weerbaarheidstraining
 • Agressie-regulatietraining
 • Motivatietraining
 • Zelfinzicht-training

SPECIFIEK RICHT DE TOPDOG METHODIEK ZICH OP DE VOLGENDE DOELEN

 • Verminderen van gedragsproblemen
 • Opheffen van problemen in de ontwikkeling
 • Leren omgaan met eventuele beperking
 • Herstel van basisvertrouwen en het aangaan van nieuwe verbindingen mogelijk maken
 • Het (her)openen van de sociale fase van het leerproces
 • Het werken in een andere vorm van hulp en ondersteuning
 • Het fysieke contact verbeteren
 • Het reguleren van emoties

EFFECTEN

Depressie

De hond verleidt de jongeren mee te doen in het ondernemen van actie. Je gaat je goed voelen door iets te ondernemen en daarmee verminder je het sombere gevoel.

Autisme

Een hond is uitstekend geschikt om de jongeren te leren contacten te leggen. basale contactlegging aan te leren. Als de hond contact zoekt met de jongeren, worden er weinig eisen gesteld door de hond aan de ‘ ongeschreven regels in de communicatie’. Jongeren leren te letten op het gedrag van de hond en leren daardoor dat verandering in eigen houding en gedrag een gewenst effect heeft.

Angst

Een hond interpreteert angstig gedrag als spanning bij een soortgenoot. Zij gaan zich clownesk gedragen om de spanning op te lossen. Angstige jongeren worden afgeleid door dit clowneske gedrag. Zij kunnen in de omgang met een hond angst leren relativeren door plezier te hebben in de omgang met de hond. Ook worden jongeren uitgedaagd door het werken met de hond om uit hun comfortzone te gaan en leren dat ze meer kunnen dan ze denken.

Verlegenheid en faalangst

Verlegen jongeren hebben snel overwicht bij honden omdat hiervoor bij honden geen woorden nodig zijn. Rust, bedachtzaamheid en zelfverzekerde lichaamstaal is voldoende. Dit kunnen verlegen jongeren heel snel leren.

ADHD

Beweeglijke kinderen kunnen zich met een hond uitleven en ervaren dat de hond hier plezier in heeft. De enthousiaste houding van de hond en het eindeloze vermogen te spelen verhoogt het zelfgevoel en zelfvertrouwen van de jongeren.
Ook leren jongeren zich beter te ontspannen en zich rustig te gedragen; hoe meer ontspannen jezelf bent hoe beter de hond jou vertrouwd.

Agressie

Honden gaan pragmatisch met agressie om. Agressie hoort bij het leven. Honden zijn niet bang voor agressie en gaan het niet uit de weg. Psychosociaal hulphonden laten veel kalmerende signalen zien om agressie te remmen. Veel agressieve en impulsieve jongeren gaan wel respectvol met dieren om. De rust en ontspanning die dat oproept, ontstaat niet altijd in de omgang met mensen. Een hond kunnen begeleiden vergroot bij agressieve jongeren de vaardigheid om zichzelf te kunnen beheersen en vergroot het zelfvertrouwen.

Hechtingsproblematiek

Honden zijn trouw. Hierdoor zullen de jongeren ervaren dat het makkelijk is om een band met een dier op te bouwen

Psychotisch gedrag

Honden herkennen extreme angst en spanning. Zij gaan dit oplossen door actie te ondernemen. Ze laten kalmerende signalen zien om de jongeren te kalmeren. Omdat zij verbale uitingen niet verstaan, zullen ze daar ook niet op reageren.

TIJDENS DE TRAINING GA JE AAN DE SLAG MET

 • Observeren, je ziet wat de hond doet en begrijpen wat het dier wil zeggen. (hierdoor leer je te letten op gedrag van anderen en jou gedrag hierop aan te passen)
 • Bepaald gedrag van de hond negeren (daardoor leer je negeren wat anderen zeggen en doen).
 • Leiding geven en nemen tijdens de training (daardoor leer je om je zelfverzekerd op te stellen en een zekere uitstraling aan te nemen, waardoor anderen je minder lastig vallen)
 • Opdrachten geven ( hiermee leer je duidelijk communiceren en te zeggen wat je wil)
 • Afwegingen maken en beslissingen nemen, je oefent met denken over hoe je het beste met het gedrag van de hond om kan gaan (hierdoor leer je om je gedrag af te stemmen op anderen)
 • Negatief van de hond begrenzen (hiermee leer je grenzen aan te geven ook bij anderen)
 • Het vergroten van je zelfvertrouwen door veel succeservaringen op te doen.
 • Lol hebben!