• 06 11 085 951
| |

Voor wie

BUDDYBOOST IS ER VOOR KINDEREN EN JONG VOLWASSENEN

Wij helpen kinderen en jongeren van 8 t/m 23 jaar met klachten die voortkomen uit ontwikkelingsstoornissen, depressie, burn-out, pestproblematiek, gedrags- en emotieregulatie, hechtingsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, negatief zelfbeeld of faalangst.

TO THE POINT

Deze vorm van hulp is geschikt voor jongeren die baat hebben bij ervaringsgericht leren, vastgelopen zijn binnen het reguliere aanbod, niet gemotiveerd zijn voor praattherapie en/of waarbij ondersteuning in hun reguliere behandeling wenselijk is.

De grote meerwaarde van de inzet van een hond binnen een sessie is dat niet alleen de begeleider, maar ook de hond feedback geeft. Jongeren kunnen deze feedback vervolgens direct in de praktijk brengen aan de hand van een oefening met de hond. Het stelt hen in staat om verschillende strategieën uit te proberen. De hond  geeft gelijk aan je terug welk effect je gedrag heeft. Iedere sessie is maatwerk.

Samen met de begeleider ga je gericht en to the point aan de slag en stemmen we de sessies af op wat er nodig is.

POSITIEVE BEKRACHTIGING

We gaan er nadrukkelijk uit van wat de jongeren wél kunnen. We kijken naar mogelijkheden en oplossingen, in plaats van alleen naar problemen. Vaak horen jongeren hun hele leven al wat ze niet goed doen, wij draaien het om en leggen de nadruk op wat ze juist wel goed doen. Succeservaringen gegarandeerd met kleine veranderingen, waardoor het zelfvertrouwen groeit.

HET TRAJECT

Wanneer een Boostertraining passend is voor jou, starten we met een intake en het bespreken van wat jij wilt veranderen en verbeteren. Daarna gaan we aan de slag met het bereiken van deze doelen. Tussentijds evalueren we en aan het eind is er een eindevaluatie waarin je laat zien wat je geleerd hebt tijdens de training.

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE

Voor meer informatie vul het aanvulformulier in of neem contact op